TIMBER.-5W-white_WWW

REX ēveles un tapošanas iekārtas

Georg Schwarzbeck GmbH & Co KG

TIMBERMASTER sērijas ēveles:
*4 līdz 10 vārpstas
*ēvelēšanas platums no 410 mm līdz 630 mm
*“peldošas” (kopējošas) vertikālas vārpstas
*garantēts rezultāts arī ēvelējot mitru koksni
*ievades ātrums no 5 līdz 30 m/min.
BIGMASTER sērijas ēveles:
*“peldošas” (kopējošas) vertikālas vārpstas
*oscilējošas horizontālas vārpstas
*ēvelēšanas platums līdz 2.600 mm
*ēvele ar šarnīru
*horizontālā griešana
*ievades ātrums līdz 180 m/m